Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Personelinin  Norm Kadro Standartları, İş Tanımları , Nitelikleri , Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar Kapsamında transfer yoluyla 1 Vakıf Müdürü alımı yapılacaktır. Alım şartları için tıklayınız.